Aanvraag lidmaatschap

Aanvraag  lidmaatschap

Ondergetekende wenst lid te worden van "The British Torch of Remembrance Belgian Branch" met zetel te B-8800 Roeselare.
Ik betaal € 17.00 als lidgeld voor het jaar 2020.

NAAM: ......................................................................................................... Voornamen: ..........................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................

             ..........................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum: .............................................. Nationaliteit: ........................................................................................................

Telefoon: ................................................................................. GSM:
..............................................................................................................

@mailadres:
.........................................................................................................................................................................................................


Handtekening ..................................................................................................  Datum: ..........................................................................


Betaalbaar via  "BTBB"   B-8800  Roeselare  België
Bank: ING  nr.  BE64  3630  8805  7852

Inschrijvingsformulier terugbezorgen aan bestuurslid of het secretariaat aub.

Website:
   www.btbbroeselare.be

Voorzitter                                                                                                       zetel                    
Dhr. Willem Vinckier                                                                           Watertorenstraat 19
       Wijnendalestraat 207                                                                 8800 Roeselare

Digitaal doorsturen naar secretaris Luc Vandevelde:     luvahulst@skynet.be