Tweetalige inschrijving Nederlands/Engels

Aanvraag lidmaatschap / Membership application                                                                                                

British Torch of Remembrance (Belgian Branch)

Ondergetekende wenst lid te worden van de BTBB met zetel te B-8800 Roeselare.                   Undersigned desires to become a member of the BTBB with it’s seat at B-8800 Roeselare.                      

Ik betaal € 17.00 als lidgeld voor 2020 / I pay € 17.00 as a membership fee for 2020

Naam /Surname: ………………………………………………………………..   

Voornamen / first names: ……………………………………………………..                                                           

Adres / Address: ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Geboortedatum / date of birth: ……………………Nationaliteit / Nationality: ………………………

Telefoon / Telephone:………………………………GSM: ……………………………………………..

Mailadres / e-mail Address: ……………………………………………………………………………

 

Handtekening / signature: ……………………………………………………….

Datum aanvraag / Date of applocation: ………………………..

Ik betaal het jaarlijks lidgeld per overschrijving € 17                                                                                                      

 I’ll pay the annual membership fee of € 17 by bank transfer to

BTBB  Watertorenstraat 19, B-8800 Roeselare

Bank ING:       BE64 3630 8805 7852

Inschrijvingen terug bezorgen aan bestuurslid of secretariaat aub.                                                                   

 Please forward this application to a member of the committe or the secretariat.

Website: www.btbbroeselare.be

Voorzitter / Chairman: Willem Vinckier, Wijnendalestraat 207, B-8800 Roeselare

Administatieve zetel / Administative seat: BTBB, Watertorenstraat 19, B-8800 Roeselare

U kunt uw aanvraag eveneens doormailen naar de secretaris Luc Vandevelde op luvahulst@skynet.be 

You can also e-mail your application to the secretary Luc Vandevelde at luvahulst@skynet.be