Fotoreportages 2020

Jaaroverzicht 2020


25 01 2020             Nieuwjaarsreceptie


We zagen terug heel wat goed gezinde leden op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie in de patio van de Bouwonderneming Vinckier-Cloet, Wijnendalestraat 183 te Roeselare.


Dank aan de burgemeester en schepenen en zekerookonze leden voor hun aanwezigheid.


De foto's van Dieter Bostyn kan je bekijken in onderstaande link


Roger Hoornaert zorgde voor de foto's in onderstaande link:


Herdenking  Albert I van België (1875-1934)


Koning Albert I van België regeerde van 1909 tot 1934. Omdat hij tijdens deEerste Wereldoorlogbij zijn soldaten aan het front bleef, wordt hij ook wel Koning-Soldaat genoemd.


Albert wordt geboren als zoon van prins Filips, de broer van koning Leopold II. Na de dood van kroonprins Leopold en zijn oudere broer Boudewijn wordt Albert in 1891 onverwacht kroonprins. In 1900 trouwt hij met hertogin Elisabeth in Beieren. Samen krijgen ze drie kinderen: Leopold (1901-1983), Karel (1903-1983) en Marie-José (1906-2001). De drie de kinderen krijgen aardig wat te verduren. De eerste wordt de volgende koning, Karel wordt Prins-Regentna de troonsafstand van zijn broer Leopold enMarie-José is 33 dagen koningin van Italië, tot de monarchie in 1946 omver wordt geworpen.


Koning Albert I aan het front


Nadat Leopold II in 1909 overlijdt wordt Albert de nieuweBelgischekoning. Als in 1914 de Eerste Wereldoordlog uitbreekt blijft Albert bij zijn troepen in de loopgraven in West-Vlaanderen, terwijl de regering in ballingschap zit in Normandië. Hij krijgt van zijn soldaten de bijnaam ‘Koning-Ridder’ en ‘Koning-Soldaat’ omdat hij hen bijstaat in de strijd.


Monument voor Koning Albert, vlakbij de plek waar hij in WOI gelegerd was.Meteen na de oorlog (1918) kondigt Albert in de troonrede grote hervormingen aan. In het leger heeft hij gemerkt dat veel generaals alleen Frans spreken, wat zorgt voor verwarring en zelfs voor slachtoffers onder de Vlamingen. De Vlaamse Beweging, die de emancipatie van de Vlamingen al sinds 1830 bepleit, wordt daardoor nog heviger. In een poging de Vlamingen tevreden te stellen stelt Albert onder meer de twee talen, Nederlands en Frans, volledig gelijk. Op de Universiteit van Gent wordt vanaf dat moment alleen nog in het Nederlands les gegeven. Ook pleit Albert in de troonrede van 1918 voor het algemeen enkelvoudig stemrecht. Dit betekent dat elke kiesgerechtigde slechts één stem mag uitbrengen. Voor die tijd mochten sommige mannen meer dan één stem uitbrengen als zij hoog op de maatschappelijke ladder stonden of veel geld betaalden. Daarnaast wil Albert de sociale wetgeving uitbreiden.


14-15/ 04/ 2020              KOEKJESBEDELING AAN DE 7 WZC in ROESELARE


OPEN DE 2 ONDERSTAANDE LINKS om de fotoreeks te bekijken

dinsdag 14 04 2020: WZC De Waterdam - Ter Berken - De Westerlinde - Vincenthove:


woensdag 15 04 2020: WZC De Zilverberg - De Hovenier - Sint-Henricus

Via link eenprachtig liedvan Katrien Verfaillie over de Corona:https://youtu.be/E8t0fnpTZX0

Beste,


Door de “Corona” zitten de mensen in de zorgcentra EENZAAM op hun kamer.

Het bestuur van de BRITISH TORCH BELGIAN BRANCH (B.T.B.B.) nam het initiatief om aan de 7 Zorgcentra te Roeselare koekjes te bezorgen. Zo kunnen de bewoners van een lekker gebakje bij de koffie genieten.


Persartikel

De BTBB is een niet militaire, niet politieke en niet commerciële vereniging, die tot doel heeft oorlogsslachtoffers te eren. Onze vereniging doet dit door deel te nemen aan tal van plechtigheden in binnen en buitenland.


Nu wij getroffen zijn door de pandemie veroorzaakt door het covid-19 virus, wensen wij enerzijds de personen te bedanken die zich hebben ingezet in het verleden om te bouwen aan de maatschappij die wij nu kennen - onze bejaarden – en anderzijds de personen te bedanken die zorg dragen voor onze bejaarden.


Zij zijn nu ook het slachtoffer van de Coronaoorlog.


Daarom heeft ons bestuur beslist om eens de bewoners van de 7 woonzorgcentra in Roeselare, maar ook het verzorgend personeel te bedanken.Onze bejaarden hebben er voor gezorgd dat wij nu in een welvaartmaatschappij kunnen leven en dat heeft soms grote opofferingen gevergd, dit mogen wij nooit vergeten.Het verzorgend personeel van de woonzorgcentra staat dagelijks in om onze ouders of grootouders te verzorgen in hun oude dag.

De British Torch of Remembrance - Belgian Branch heeft daarom aan alle 7 woonzorgcentra in Roeselare "Poppies" koekjes geschonken, zodat onze bejaarden kunnen genieten van een gebakje bij hun namiddagkoffie, maar ook voor de talrijke verzorgenden in deze centra om eens ietsje meer te kunnen aanbieden bij de weinige koffiepauzes waar zij kunnen van genieten.

Om dat te verwezenlijken hebben wij contact opgenomen met de verantwoordelijken van de 7 woonzorgcentra om duidelijke afspraken te maken om de levering van de koekjes in een wettelijk kader te organiseren zonder al te veel de routine van de instellingen te verstoren.


23 08 2020                           JAARLIJKSE Algemene Vergadering BTBB


Op zondag 23 08 2020 hielden we onze Algemene Vergadering in het Bourgondisch Kruis te Beveren-Roeselare met 49 aanwezigen.

Koen Cracco bracht ons inzicht omtrent de voorbije en komende plechtigheden.Er werd een minuut stilte gevraagd om onze overledenen te herdenken, in het bijzonder de meter van de BTBB Lieve Baert.Lieve Vandenberghe werd aangesteld als onze nieuwe meter(honorable patroness).

Na de vergadering voldeden we met 34 leden onze hongerigen magen in de Markieze te Roeselare.Bekijk de foto's, door onze bijkomende fotograaf genomen, via fotoreportages.   AV 23 08 2020

02 10 2020                 DAGUITSTAP "Ploegsteert"


Door de corona konden we op 2 oktober 2020 geen daguitstap laten doorgaan.

Nochtans hadden Koen Cracco en Romain Decommere reeds een prachtige dag voorbereid. Al die gegevens bewaren ze tot volgend jaar, als dit beestje uit de wereld is.

Door de voorzorgsmaatregelen die genomen moesten worden en het slechte weer, werd de plechtigheid heel kort gehouden.


Vanuit het bestuur wilden we wel met een beperkte groep deelnemen.Via


onderstaande link kan je de foto's van Dieter Bostyn bezichtigen:

02 10 2020 Commemoration Ploegsteert


Because of the corona, we were unable to make a day trip on 2 October 2020.


However, Koen Cracco and Romain Decommere had already prepared a beautiful day. They will keep all that data until next year, when this creature is out of the world.


Because of the precautions that had to be taken and the bad weather, the ceremony was kept very short.


From the board we wanted to participate with a limited group.


Through the link below you can see the pictures of Dieter Bostyn:

11 10 2020                      Deelname van BTBB:    Herdenking DSFR


BTBB was aanwezig bij de herdenking van de gesneuvelde Fransen.

Enkele foto's via onderstaande link:


18 10 2020 SCHUWE MAANDAG


Maandag 19 oktober 1914 staat in het collectieve geheugen bekend als SCHUWE MAANDAG. Die dag stierven 39 burgers door zinloos en bruut geweld.

De kapel Schuwe Maandag houdt de herinnering aan die dag in leven.

Hieronder een foto van de nieuwe herdenkingsplaat aan de kapel.

Om de tekst beter te kunnen lezen, hoef je enkel de laatste foto uit de link te vergroten.

Link met de foto's hieronder

Laatste pagina: Rouwbericht van de in 1914 weggevoerde Leonard Corneillie uit Beitem.

Voor de BTBB legden Lieve Vandenberghe (meter) en Willy Vanoutrive (peter) bloemen neer.

8 11 2020                              Herdenking Engelse gesneuvelden (Commemoration)


Explanation in English under the Dutch text


Het weekend voor 21 juli kleurt Londen steevast zwart, geel en rood. Naar jaarlijkse traditie vindt dan in het hartje van de Britse hoofdstad een militaire parade plaats aan de Cenotaaf, het monument voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. De parade symboliseert de uitstekende banden tussen België en Groot-Brittannië.


Door de omstandigheden dit jaar (Corona) ging de Pelgrimage vanuit Engeland naar België van onze Engelse vrienden niet door. (Op 12 november 2020 zouden ze naar Roeselare komen)

Hopend op een betere evolutie in de gezondheidszorg, kijken we uit naar de ontmoeting van onze vrienden uit Engeland.


In de fotoreportage zult u zien dat wij ons volledig gedragen hebben volgens de aangekondigde richtlijnen.

Jammer dat we dit in beperkt gezelschap moesten laten doorgaan.
Volgend jaar beter!


The weekend before July 21, London invariably turns black, yellow and red. In accordance with the annual tradition, a military parade takes place in the heart of the British capital at the Cenotaph, the monument to the fallen of the First World War. The parade symbolizes the excellent ties between Belgium and Great Britain.


Due to the circumstances this year (Corona) the Pilgrimage from England to Belgium of our English friends was canceled. (They would come to Roeselare on November 12, 2020)


Hoping for a better evolution in healthcare, we look forward to meet our friends from England.


In the photo report you will see that we have fully behaved in accordance with the announced guidelines.


It is a pity that we had to allow this to continue in limited company.
Better next year!


11 11 2020                Herdenking aan het monument te Beveren-RoeselareAan het monument te Beveren-Roeselare herdenkt men ieder jaar het einde van de Eerste Wereldoorlog.


DeBTBB(British Torch of Remembrance Belgian Branch) legt er elk jaar een krans neer voor de gesneuvelden, zowel burgers als soldaten.


Remembrance Day, ook welArmistice DayofPoppy Dayin het Nederlands:Dodenherdenkingsdagis in hetVerenigd Koninkrijken andere landen van hetGemenebestde dag waarop de gevallenen van deEerste Wereldoorlogen alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien worden herdacht.


De herdenking vindt plaats op11 novembermaar de eigenlijke plechtige herdenking vindt plaats op de zondag die het dichtst in de buurt ligt van die datum. Die dag wordtRemembrance Sundaygenoemd. De datum 11 november is de dag waarop in 1918 de Eerste Wereldoorlog eindigde. Op de zondag wordt om 11.00 's ochtends overal in het land twee minuten stilte in acht genomen en worden er kransen gelegd. De nationale herdenking vindt plaats bij deCenotaafopWhitehallinLonden.Foto's van de herdenking te zien op onderstaande link:


foto's: DIETER BOSTYN

Deel deze pagina