2022 05 29 Rumbeke

Zondag 29 05 2022 om 11.00u. Herdenking GRENADIERS RUMBEKE

 Foto's te bezichtigen via onderstaande link:Laatste beeld is een video van + 1 minuut:            Last Post

Monument 1ste Regiment Grenadiers Rumbeke

België West-Vlaanderen Rumbeke (Roeselare) Het monument, rechtover het Kasteel van Rumbeke, herdenkt Belgische soldaten die sneuvelden tijdens de 18daagse veldtocht in mei 1940. Een bataljon Grenadiers en een Regiment Karabiniers leverden in deze omgeving slag met de Duitse troepen, maar de Belgen moesten zich uiteindelijk gewonnen geven.

Bataljon Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers.


Geschiedenis 1C / 1Gr.


Het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn - Grenadiers, of afgekort 1C / 1 Gr, is een infanteriebataljon ontstaan uit de fusie van twee traditierijke infanterieregimenten in 1992. Het is een onderdeel van de 1ste Brigade te Leopoldsburg. Op 21 oktober 1994 ontvangt het regiment een nieuw vaandel uit handen van Z.M. Koning Albert II.


De verwijzing naar Prins Boudewijn is afkomstig van het feit dat het Regiment Karabiniers vanaf 21 juli 1930 de naam mocht dragen van Regiment Karabiniers Prins Boudewijn, een beslissing van Koning Albert I, dit ter nagedachtenis aan zijn broer, Z.K.H. Prins Boudewijn (3 juni 1869 - 23 januari 1891). "Prins Boudewijn" wordt ook beschouwd als één van de "koppeltekens" tussen beide "moederregimenten", daar Z.K.H. tot zijn bevordering tot luitenant (26 december 1888) in het Regiment Grenadiers diende en nadien het Regiment Karabiniers vervoegde en dit tot zijn overlijden (23 januari 1891),(uiteraard was het de bedoeling dat Prins Boudewijn in nog meer eenheden zou dienen om zo goeie kennis te hebben van het Belgisch Leger). Ook is het een uiting dat het "fusieregiment" de tradities van de nauwe verbondenheid van beide moederregimenten met het Koningshuis in ere houdt.


Na de fusie bleef het fusieregiment een pantserinfanteriebataljon met drie infanteriecompagnies à drie pelotons pantserinfanterie op AIFV (3 met kanon 25 mm en een met Mi.50 en Milan) en een peloton antitank op AIFV Milan, en een Staf en Dienstencompagnie met de taditionele diensten en logistieke pelotons, alsook een peloton verkenners op CVRT en een peloton mortieren 4"2. Sinds zijn ontstaan heeft het regiment deelgenomen aan talrijke buitenlandse opdrachten en herstructureringen.


Vanaf 1993 werd de dienstplicht geleidelijkaan opgeschort en vanaf midden 1994 zijn er geen diensplichtigen meer in het regiment en wordt er moeizaam gestart met de professionalisering van het regiment. Vanaf eind 1994 wordt het materiaal van de 3de compagnie geprereserveerd en verandert de opdracht van de 3de compagnie in het geven van de basisopleiding aan de beroepssoldaten van de landmacht. Het peloton verkenner wordt vanaf dan uitgerust met zeven AIFV's ipv de "verouderde" CVRT's. In 1996 doet de scherpschutter (AW) zijn herintrede bij de infanteriebataljons.


Vanaf 2002 wordt het onderricht van de 3de compagnie geleidelijkaan overgeheveld naar het Centrum voor Basis Opleiding en wordt de 3de compagnie ontbonden bij gebrek aan manschappen. In dat jaar doet tevens de nieuwe Mor 120 mm zijn intrede in het regiment. Begin 2004 worden de pelotons verkenner en mortieren definitief ontbonden en worden hun opdrachten en materiaal overgenomen door enezijds de verkenningsbataljons. Tergelijkertijd wordt het detachement Sniper opgericht.


In de zomer van 2004 verlaat de eerste AIFV met kanon 25 mm het regiment. Dit is de start van de transformatie van het regiment als pansterinfanteriebataljon naar een infanteriebataljon met "mediane capatiteiten". In afwachting van de levering van de nieuwe voertuigen blijft één compagnie uitgerust op AIFV met Mi.50 in afwachting van de nieuwe AIV en één "lichte" compagnie uitgerust met Unimog in afwachting van de nieuwe MPPV.


Vanaf 2008 worden de pelotons infanterie omgevord naarpelotons à 40 infanteristen en start de omvorming van beide compagnies naar infanteriecompagnies op MPPV. Vanaf de lente van 2009 komen de eertse MPPV's toe in de eenheid ...


Vanaf 1 september 2010 heeft Carabiniers Prins Boudewijn - Grendiers of 1C/1Gr, een nieuwe titel, het is nu Bataljon en Regiment verdwijnt, en ook is er terug een 3de compagnie met tanks, door middel van de ontbinding van 2/4 Lanciers. Deze nieuwe benaming maakt deel uit van de herstructurering binnen het leger, de titel Medium Bataljon wil dan ook zeggen dat zij ALL ROUND kunnen ingezet worden. De kentekens en vaandel blijven behouden:Veldtocht 1914 - 1918
Antwerpen
IJzer
Tervate
Steenstraat
Westrozebeke
Passendale
Rumbeke
Slag van Belgie 1940
Deel deze pagina